Sitzungen der Ausschüsse

OEA Ortsentwicklungsausschuss
montags
SoA Sozialausschuss dienstags
FA Finanzausschuss mittwochs
HA Hauptausschuss donnerstags
GV Gemeindevertretung montags
AfP Petitionsausschuss
donnerstags